Stap 3, opdelen in stappen

Welke stappen moet je allemaal nemen om het project af te ronden?

Om te kunnen bepalen hoeveel tijd iets kost en wanneer het klaar is, helpt het om je project in stappen op te delen.

Laten we een voorbeeld nemen.

Opdracht

Stel je moet een CRUD maken voor, -laten we zeggen een te-laat-kom-system. Dus je wilt bijhouden van alle werknemers hoe laat ze binnenkomen 's morgens. Het systeem moet responsief zijn en op een mobiel device draaien. Je gaat dit in Yii maken. Houd er rekening mee dat in Yii een CRUD systeem vrij snel kan genereren (dus zonder code te tikken).

Je moet het invoeren van de te laat meldingen zo eenvoudig mogelijk maken en gebruik maken van drop downs om in zo min mogelijk aantal handelingen een te laat melding te maken.

Wat schat je hoeveel tijd dat kost. Denk hier even over na en probeer in te schatten hoeveel tijd dit kost. Heb je een aantal uren in je hoofd, schrijf dit op en ga dan verder.

Laten we nu het volgende eens bekijken.

 1. Overleg met opdracht gever wat er precies moet worden vastgelegd in de database. Als uitgangspunten nemen we de velden genoemd bij 7 en 8.
 2. Eventueel aanpassen planning naar aanleiding van gesprek.
 3. database opzetten met phpMyAdmin voor het te laat kom systeem met de 2 tabellen te laat voor de tijden en een tabel waarin alle werknemers staan. Velden staan bij 7 en 8.
 4. Installeren nieuw Yii project.
 5. Maken model (2x) met de Yii model-generator.
 6. Maken CRUD (2x) met de Yii model-generator.
 7. Aanpassen 4 CRUD schermen voor te laat meldingen met werknemer_id (FK), datum, aantal minuten te laat en reden.
 8. Aanpassen 4 CRUD schermen voor het registreren van medewerkers met medewerker_id (PK), naam, telefoon, datum in dienst.
 9. Te laat meldingenscherm aanpassen voor eenvoudige invoer (dropdowns en dergelijke) om vastleggen te laat melding zo snel mogelijk te kunnen doen.
 10. Testen op laptop.
 11. Testen op mobiel.
 12. Laten zien aan opdracht gever.
 13. Laatste wijzigingen maken en/of fouten oplossen.

Zet nu bij elk van deze taken een aantal uren, tel deze op en kijk hoeveel je afwijkt van de eerste schatting?

Vraag: wat is je conclusie?

Inleveren

Beschrijf het aantal uren dat je eerst inschatte (dus toen je nog niet alle stapjes had gelezen) en het aantal uren dat je inschatte toen je alle stapjes had gelezen.

En beschrijf wat jouw conclusie is.


Revision #8
Created 28 June 2023 10:37:12 by Max
Updated 26 April 2024 07:58:04 by Max