Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

377 total results found

Inner en Outer Joins

Database Ontwerp

In deze les leer je wat een Cartesian product is en hoe je deze kunt visualiseren. Daarna leer je het verschil tussen de inner- en de veschillende outer joins. Join Je kunt een join visualiseren. Stel je maakt een join tussen de tabellen persoon en de tabel...

4 Instructiefilmpjes (les 1,2,3)

Databases 1

Instructiefilmpjes op YouTube over les 1, 2 en 3 Hieronder staan links naar drie korte instructiefilmpjes waarin de belangrijkste zaken van les 1,2 en 3 nog een keer worden uitgelegd. World Database, hoe werkt PHPMyAdmin en wat is het verschil tussen = en li...

Youtube Videos

Overig / Notes

Alle video's ter ondersteuning van onderwijs ROC Alles https://www.youtube.com/playlist?list=PLBU_XXNTKkBoD2pUPw8GR8VF51mc0z67U Alleen Linux https://www.youtube.com/playlist?list=PLBU_XXNTKkBrehj5Tcax4itW85cY5xMSr Alleen SQL https://www.youtube.com/playl...

video

6.1 Functies

PHP 1

In deze les gaan we  keer uitleggen wat functies zijn. Dit onderwerp is behandeld bij Java Script en andere programmeer vakken en in PHP werken functies eigenlijk niet anders. We kijken nog een keer naar wat een functie doet: "Je stopt er wat in en er komt wa...

7 Praktijkopdracht - Simulatie

PHP 1

Praktijkopdrachten worden individueel uitgevoerd. Je moet dus je eigen code maken. Praktijkopdrachten worden apart beoordeeld (los van het huiswerk). Inleiding Stel je wordt gevraagd of je mee wilt doen met een spel. Het voorstel is dat je voor 1 euro met dr...

3.1 van functie naar object (oop)

PHP 3

In deze les gaan we leren wat een global variabele is en we gaan een functie maken waarbij we gebruik gaan maken van global variabelen. In sommige gevallen kan dat functioneel zijn. Zeker bij grotere programma's heeft het gebruik van global variabele nadelen e...

3 Functions

PHP 3

In deze les leren we wat functions zijn waarom je ze gebruikt en hoe je ze maakt. In deze lessen zullen ook onderdelen van de vorige lessen weer terugkomen. In de volgende twee lessen wordt uitgelegd wat functions en hoe je ze kan gebruiken. Wat is een funct...

Alle PHP Videos

PHP 3

PHP For loop Basis uitleg van hoe een for loop werkt. Een lange lijst tekst wordt in de browser afgedrukt met echo. Deze code wordt vereenvoudigd met een for-loop. https://youtu.be/dlgq69XKiR0 Waarom count(*) en hoe af te ronden? Waarom gebruik je count($...

5 Herhalingsoefeningen (les 1,2,3)

Databases 1

Hieronder ter voorbereiding op de eerste test nog enkele oefeningen. Kijk nog een keer naar de filmpjes uit de vorige les. Daarin worden de belangrijkste- en moeilijkste dingen nog een keer kort uitgelegd. Kijk voor je hier aan begint de instructiefilmpjes ui...

Mac/VirtualBox Screendumps

Linux

Inner en Outer Joins - Opgaven

Database Ontwerp

In deze les gaan we oefenen met de inner- en outer joins. Case Meubelfabriek We kijken nog een keer naar de Meubelfabriek case waar we eerder aan hebben gewerkt. Deze keer is de database echter in onderhoud en het lijkt erop dat nnog niet alle gegevens in de...

8 Hoofdstedenspel deel-2

PHP 3

We gaan ons eerder gemaakte hoofdstedenspel uitbreiden. Opdracht Met het hoofdstedenspel dat we eerdere hebben gemaakt hadden we alle landen en hoofdsteden uit Europa in een Assiociative Array staan. We gaan nu gebruik maken van een SQL-database. Download de...

Bookstack

Overig / Notes

Bookstack roc.och dev omgeving: http://vps232189.ovh.net/bookstack/public Bookstack commands # Create a new admin user php artisan bookstack:create-admin # Delete all activity history from the system php artisan bookstack:clear-activity # Delete all...

bookstack

3.1 Forms

PHP 1

User input Met JavaScript kunnen we met het prompt commando de gebruiker om input vragen. Dat kan met PHP niet en dat komt, omdat PHP niet in de browser draait. PHP draait op de server en als je een venster zou openen dan zou dat venster op de server openen e...

1.0 Wat weet ik? - test jezelf

PHP 3

In deze les staat telkens een opdracht, als je die niet goed kunt maken wordt er verwezen naar een pagina met extra uitleg. Maak alle opgaven en als je de stof nog niet helemaal begrijpt, bekijk dan de extra uitleg. 1 Forms Maak een html form en vraag de ge...

2.0 Hoofdstedenspel

PHP 3

We gaan de herhalingslessen afsluiten met het maken van een eenvoudig leerspel. Later, als we hebben geleerd hoe we een database kunnen gebruiken gaan we dit spel uitbreiden. Als we straks met PDO hebben geleerd hoe we een database kunnen benaderen dan gaan...

5.2 While - Loop

PHP 1

While-Loop De while loop is eigenlijk eenvoudiger uit te leggen. Hij kent één vergelijking, de lus-voorwaarde en zolang die true is blijft de loop doorlopen. $i=0; while($i<10){ $i++; ... } Met deze while-loop doe je eigenlijk hetzelfde als in d...

9 Hoofdstedenspel

PHP 1

Praktijkopdrachten worden individueel uitgevoerd. Je moet dus je eigen code maken. Praktijkopdrachten worden apart beoordeeld (los van het huiswerk). We gaan een programma maken waarmee je de hoofdsteden van Europa kunt leren. We gaan in deze les oefenen met ...

Case: Efteling, vrijkaartjes winnen

Veilig Programmeren

De Efteling, een attricatiepark in het zuiden van Nederland wil graag een actie starten. Zij willen een website waar je mooie foto's van je bezoek van het atractiepark kunt oploaden. Je kunt je registreren met een code die je op je toegangskaart kan vinden. Al...

Lesplanning - Max

Overig / Notes

Laatste week Periode 3 ma 20-4 8A - PHP Examens uitleggen - voorschot nemen naar nieuw roosterCijfersOpdr 1: Code aanpassen -> Corona opdrachtOpdr 2: Na de vakantie -> OOP, PDO CRUD 9a - PHP cijfers - Eindcijfer (overgang): huiswerk - mondeling - po...