Skip to main content

Stap 1, SMART

De eerste stap is het bepalen van je doel. Dat doe je zo nauwkeurig mogelijk en daarbij gebruik je zo min mogelijk algemene termen.

Als je een doel beschrijft dan houd je rekening met SMART:

Specifiek, Meetbaar, hAalbaar, Relevant, Tijdsgebonden.

SMART komt uit het Engels en staat eigenlijk voor Specific, Measurable, Achievable, Relevant en Time Restricted

Als je niet precies weet wat SMART is, zoek het dan nog eens op.

Oefening

Bij elke doel dat hieronder beschreven is, geef jij aan aan welke letters het voldoet en waarom wel of juist niet., bijvoorbeeld.

Ik wil een webpagina-aanpassingen in systeem XYZ waardoor de sortering van alle studenten in het overzicht worden gesorteerd op achternaam in plaats van op voornaam. Het moet vrijdag af zijn.

Specifiek
Zeker er wordt heel duidelijk precies verteld wat er gedaan moet worden.
Meetbaar
Ja hoor, het is makkelijk te controleren of het vrijdag af is.
Haalbaar
Ik denk het wel, het lijkt niet zo moeilijk
Relevant
Er staat niet waarom dit moet, dit is dus niet aangetoond.
Tijdsgebonden
Ja/nee er staat wel vrijdag maar niet welke vrijdag, kan dus beter.

Nu jij......(en er staan nog een uitgebreider voorbeeld onderaan deze opdracht).

Opdracht

Student: <vul hier e naam in>

case 1

Kan je iets maken in de Canvas Monitor zodat studenten niet meer kunnen kopiëren van elkaar? Kan het over twee maanden af zijn. Het is belangrijk omdat studenten steeds meer werk kopiëren van elkaar en daar niets van leren. De studenten lopen dan later vast als ze op stage moten of als ze examen moeten doen.

Specifiek

Meetbaar

Haalbaar

Relevant

Tijdsgebonden

case 2

Ik wil een uitbreiding op de Canvas Monitor waardoor studenten in hun overzicht kunnen zien of ze op schema lopen. Dit moet automatisch worden berekend. Het zou handig zijn als we dit met ingang van volgend schooljaar kunnen gaar gebruiken, zodat we onze nieuwe 1ste jaars daar vanaf het begin meer kunnen leren omgaan. Iedereen die dan meer dan twee weken achter loopt moet dan dinsdag verplicht naar school komen (ipv thuiswerken).

Specifiek

Meetbaar

Haalbaar

Relevant

Tijdsgebonden

case 3

De website moet een stuk strakker, het ziet er nu niet uit. Ik vind het belangrijk dat dit over twee dagen is geregeld omdat de klant dan komt kijken hoe het met het project staat. Als hij dit ziet dan schrikt hij zich helemaal rot!

Specifiek

Meetbaar

Haalbaar

Relevant

Tijdsgebonden

case 4

Ontwikkel een webapplicatie om de administratie van klantinteracties te verbeteren voor een klein verkoopbedrijf. Het project moet binnen zes maanden voltooid zijn. Het project moet een vermindering van 20% in de tijd die nodig is voor het invoeren en verwerken van klantgegevens opleveren. De applicatie moet gebruiksvriendelijk zijn en integreren met de bestaande CRM-software.

Specifiek

Meetbaar

Haalbaar

Relevant

Tijdsgebonden

Inleveren

Maak een PDF-document, kopieer de drie opdrachten erin, bepaal van alle vier de cases of deze SMART zijn.

Voorbeeld

Ontwikkel een geautomatiseerd facturatiesysteem voor een middelgroot productiebedrijf om de verwerking van inkomende en uitgaande facturen te versnellen. Het systeem moet binnen een maand geïmplementeerd zijn en moet leiden tot een 50% snellere facturatieverwerking dan het huidige systeem. Het projectteam zal bestaan uit vier softwareontwikkelaars. De applicatie moet ook gebruiksvriendelijk zijn voor niet-technische medewerkers van de financiële afdeling. Zonder dit systeem zal er een extra medewerker moeten worden aangenomen om al de facturaties op tijd te verwerken.

Specifiek
Ja, want er wordt genoemd dat er een geautomatiseerd facturatiesysteem moet komen en nee omdat er wordt gezegd gebruikersvriendelijk" en dat wordt niet gespecificeerd. Verder wordt het systeem niet echt gespecificeerd; hoeveel facturen moeten worden verwerkt en wat moet er precies met de facturen gebeuren?
Meetbaar
Ja, want er wordt gezegd dat de applicatie moet zorgen voor van de vermindering van de facturatieverwerkingstijd met 50%.
Haalbaar
Onduidelijk want de eisen zijn onvoldoende gespecificeerd; waar moet het systeem precies aan voldoen?
Relevant
Ja, want zonder deze software moet er een extra medewerker worden aangenomen en dat kost per jaar 2 minimaal 34 000 euro.
Tijdsgebonden Ja, er wordt gevraagd om het project in een maand af te ronden, het is echter onduidelijk waarom precies. Wat gaat er mis als het project 2 of 3 maanden kost?