Skip to main content

ROCvA Archief

Alles

PHP 1

Dit is de eerste groep lessen PHP voor MBO 1ste jaars, periode 3. Studenten hebben al een beetje kennis gemaakt met JavaScript....

PHP 2

Deze lessen zijn inhaallessen die tijdens de 3de priode PHP zijn tussengevoegd.

PHP 3

Herhalen PHP basis, OOP, PDO en MVC en klaarstomen voor Laravel. Gegeven aan klas OITAOO8B (in 2019)

PHP Snippets

PHP Opdrachten

Laravel 2019

Project Links Aan de hand van een eenvoudig project gaan we de basics van Laravel leren. Dit is het opzetten van een database,...

Yii - 2021

Yes It It! An easy PHP framework for rapid development of a CRUD system

Databases Introduction

Databases, 1st period. RDBMS en SQL. Gegeven aan 2de jaars doorstroomgroep (OITIBO9M)

Databases 1

1ste jaars IB studenten introdroductie RDBMS, phpmyadmin, databases en queries. XAMPP, SELECT, COUNT(*), LIKE, AND/OR, MIN(), ...

Database Ontwerp

Database ontwerp voor 3de jaars. ERD, relaties, primary keus, foreign keys, koppeltabel, normaliseren. Oefenen met examen case...

Databases voor AO

Database lessen voor eerste jaars AO leerlingen

Examentraining B1-K1

(oude versie een nieuwe versie wordt gemaakt) B1-K1-W1, Stelt de opdracht vast (vraaggesprek, PvE) B1-K1-W2, Levert een bijdr...

JavaScript 1

JavaScript introductie 1ste leerjaar (gegeven aan alle 1ste klassen in de 2de periode 2019). Standaard: Varaibelen, if-then-el...

JavaScript 2

JavaScript lesson voor eerstejaars AO leerlingen

Veilig Programmeren

STRIDE, Encryption, Brute Force, XSS (Cross Site Scripting), input control (regular ex pressies), error catching, logging, pass...

Linux

Python

Python lessen voor tweedejaars AO leerlingen: An introduction to Python 3.

Losse Lessen

Mijn verzameling, van-alles-wat en losse aantekeningen. Meeste is zonder context niet nuttig.

Veilig programmeren

Veilig programmeren lessen voor 2e jaars AO leerlingen