Skip to main content

Yii - 2021

Yes It It! An easy PHP framework for rapid development of a CRUD system

Inleiding

In deze les gaan we leren wat een framework is en waarom we Yii gaan leren.We leren verder wat MV...

1, De eerste web app

In deze les gaan we alles klaarmaken en installeren voor het werken met Yii. Aan het eind van de ...

2, Routing

In deze les leer je wat routing is en hoe je binnen Yii de routing kunt instellen. Wat is routin...

3, Menu

In deze les gaan we routing zoals we dat in de vorige les hebben geleerd toepassen. We gaan een m...

4, Gridview Widget (view)

Dit In deze les leer je de basis aanpassingen in de Gridview maken. Je leert hoe je kolommen wel...

5, Menu - Controller - View

We gaan een eigen overzicht maken. We beginnen met het aanmaken van een menu, dan maken we een co...

6, Relaties 1:1 en 1:N

In deze les gaan we bekijken hoe je relaties legt tussen tabellen en hoe je informatie uit andere...

7, en nu koffie!

In deze les gaan we alles wat we tot nu toe hebben geleerd herhalen. We bouwen een nieuwe applica...

8, Form en drop down

We gaan onze koffie applicatie uitbreiden. Om het invoeren van gegevens eenvoudiger te maken gaa...

9, Drop down in de Grid View

In deze les gaan we bepaalde dingen herhalen en op een ander manier gebruiken. We leren hoe we dr...

10. View en details aanpassen

Om alle details netjes te krijgen dien je nog de view.php aan te passen zodat de labels correct s...

11. Login

Yii heeft al een (beperkte) ingebouwde login. In deze les wordt besproken hoe je dit systeem kan ...

12. Issues

Deze opdracht maakt gebruik van een bestaand project waarbij sommige zaken ontbreken of kapot zij...

13. PDF genereren (optioneel)

Je kunt data exporteren naar bijvoorbeeld een excel bestand of PDF. Dit kan ook met YII maar daar...

FAQ

Hoe maak ik een link met Yii? use yii\helpers\Html; ... Html::a('Naam van de link', ['/con...

Trouble Shooting Yii Installatie

Eerste hulp bij installatie issues. Yii is eigenlijk alleen afhankelijk van PHP. Als Yii dus nie...

Bijlagen, Notes en Voorbeelden

Voorbeelden stukjes code

Unsorted Notes

Voor- nadelen Laravel v. Yii Laravel YII MVC ✓ ✓ Model Eloquent Active Re...

Useful Links

Useful Links Useful extensions https://wbraganca.com/yii2extensions Sorting/filtering in model...

Active Records - Queries naar DB

Active Records select $examen = examen::find()->where(['actief' => '1'])->orderBy(['datum_van' ...

GridView Widget

GridView Widget Make item clickable link [ 'attribute'=>'naam', 'label' => 'Studentna...

Filter Grid view en Model Search

In Search Model for filter add public property public $locatie; add to safe in rules public ...

Buttons Redirect

Example Buttons //Cancel <?= Html::a('Cancel', ['index'], ['class'=>'btn btn-primary', 'title'=...

Overzicht van URL naar view met 1:M relatie

Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste onderdelen hoe je van een URL via de con...

CRUD maken met Gii

Create CRUD Example Invullen (in dit voorbeeld is het model examen al gemaakt, examen is een tab...

Forms

  Active Form en Form mix Eigen fields toevoegen in Active form, voorbeeld: &lt;select name="g...

Helpers

HTML::a // both the same return Html::a($data->naam, ['/examen/update?id='.$data->id],['title'=...

Bootstrap 4

Install composer require --prefer-dist yiisoft/yii2-bootstrap4 In composer.json ... "...

Views

Include HTML &lt;?= \Yii::$app-&gt;view-&gt;renderFile('@app/views/site/fileToInclude.php'); ?&g...

Two database connections

Zie; http://www.bsourcecode.com/yiiframework2/yii2-0-database-connection/

Nav - Menu's

Example menu. Menu 1 contain a confirmation dialog, menu 2 contains an external URL/Link. <?php...

Joined Table Search

Case Gesprek has an N:1 relation with Student. Gesprek has a FK studentid The table student has a...

Resources

Official docs https://www.yiiframework.com/doc/api/2.0 Yii2 Quick Start Guide http://quickstar...

Login - Copied

Customize Authentication On Yii Framework Using MySQL Database Just managed to find some time to...

Login via DB

Maak een  database tabel CREATE TABLE `tbl_user` ( `id` int(11) NOT NULL, `username` varch...

Set Flash

Set Flash Terugkoppeling vanuit de controller naar de view. In Controller Yii::$app-&gt;sessio...

Opdracht - Voetbal Toernooi

1. Bij de onderstaande opdracht ga je een kleine applicatie die een voetbaltournooi probeert na t...

RESTfull API

Om van een model een restfull API te maken, voeg de volgende controller toe: &lt;?php namespa...

Active - inactive zetten van een object

Je wilt een onbect hidden maken of op een of andere manier uit zetten. In de table maak je dan e...

Dynamic return page

In an update store referrer in Yii session and use it to return to when update is done. // Store...

Grouping rows in Gridview

Integrating collapsible groups with triangles in a Yii2 GridView requires a creative approach bec...

Archive

Oude lessen

CRUD generator issue

In versie 2.0.43 van het Yii framework zit een foutje die soms optreed. Helaas treedt deze fout o...

Create simple report with export CSV

This is generic Yii code to generate a simple report from an SQL query. The query has no paramete...

09, Form en drop down

We gaan onze koffie applicatie uitbreiden. Om het invoeren van gegevens eenvoudiger te maken gaa...

Yii Cheat Sheet

Back  <?= Html::a( 'Cancel', Yii::$app->request->referrer , ['class'=>'btn btn-primary']); ?> G...