Skip to main content

Forms

 

Active Form en Form mix

Eigen fields toevoegen in Active form, voorbeeld:

<select name="gesprek[status]" id="status">

gesprek in dit voorbeeld de model naam, en status is de naam van het form-veld.

Dit veld wordt in de standaard update automatisch gesaved.

Drop down (look-up in forms)

In controller get data for dop down, stel het model/table heet xxx.

use app\models\xxx;

...

$xxxModel = xxx::find()->all();

...

return $this->render('create', [
  'model' => $model,
  'xxxModel' => $xxxModel,
]);
Dan in form
use yii\helpers\ArrayHelper;

...

<?php
    $itemList=ArrayHelper::map($xxxModel,'id','omschrijving');
    
   	// Het id uit de drop down wordt in het huidige model ingevoerd, hier heet deze foreignKey
    echo $form->field($model, 'foreignKey')->dropDownList($itemList,['prompt'=>'Please select']);
?>
Change label
<?= $form->field($model, 'databasecolumn')->textInput()->label('Your nice label') ?>