Skip to main content

Bijlagen, Notes en Voorbeelden

Voorbeelden stukjes code

Unsorted Notes

Voor- nadelen Laravel v. Yii Laravel YII MVC ✓ ✓ Model Eloquent Active Re...

Useful Links

Useful Links Useful extensions https://wbraganca.com/yii2extensions Sorting/filtering in model...

Active Records - Queries naar DB

Active Records select $examen = examen::find()->where(['actief' => '1'])->orderBy(['datum_van' ...

GridView Widget

GridView Widget Make item clickable link [ 'attribute'=>'naam', 'label' => 'Studentna...

Filter Grid view en Model Search

In Search Model for filter add public property public $locatie; add to safe in rules public ...

Buttons Redirect

Example Buttons //Cancel <?= Html::a('Cancel', ['index'], ['class'=>'btn btn-primary', 'title'=...

Overzicht van URL naar view met 1:M relatie

Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste onderdelen hoe je van een URL via de con...

CRUD maken met Gii

Create CRUD Example Invullen (in dit voorbeeld is het model examen al gemaakt, examen is een tab...

Forms

  Active Form en Form mix Eigen fields toevoegen in Active form, voorbeeld: &lt;select name="g...

Helpers

HTML::a // both the same return Html::a($data->naam, ['/examen/update?id='.$data->id],['title'=...

Bootstrap 4

Install composer require --prefer-dist yiisoft/yii2-bootstrap4 In composer.json ... "...

Views

Include HTML &lt;?= \Yii::$app-&gt;view-&gt;renderFile('@app/views/site/fileToInclude.php'); ?&g...

Two database connections

Zie; http://www.bsourcecode.com/yiiframework2/yii2-0-database-connection/

Nav - Menu's

Example menu. Menu 1 contain a confirmation dialog, menu 2 contains an external URL/Link. <?php...

Joined Table Search

Case Gesprek has an N:1 relation with Student. Gesprek has a FK studentid The table student has a...

Resources

Official docs https://www.yiiframework.com/doc/api/2.0 Yii2 Quick Start Guide http://quickstar...

Login - Copied

Customize Authentication On Yii Framework Using MySQL Database Just managed to find some time to...

Login via DB

Maak een  database tabel CREATE TABLE `tbl_user` ( `id` int(11) NOT NULL, `username` varch...

Set Flash

Set Flash Terugkoppeling vanuit de controller naar de view. In Controller Yii::$app-&gt;sessio...

Opdracht - Voetbal Toernooi

1. Bij de onderstaande opdracht ga je een kleine applicatie die een voetbaltournooi probeert na t...

RESTfull API

Om van een model een restfull API te maken, voeg de volgende controller toe: &lt;?php namespa...

Active - inactive zetten van een object

Je wilt een onbect hidden maken of op een of andere manier uit zetten. In de table maak je dan e...

Dynamic return page

In an update store referrer in Yii session and use it to return to when update is done. // Store...

Grouping rows in Gridview

Integrating collapsible groups with triangles in a Yii2 GridView requires a creative approach bec...