Skip to main content

Trouble Shooting Yii Installatie

Eerste hulp bij installatie issues.

Yii is eigenlijk alleen afhankelijk van PHP. Als Yii dus niet werkt dan moet er worden gecontroleerd of de goede versie van XAMPP is geïnstalleerd en of deze versie ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Stap 1, nieuwst XAMPP

Controleer XAMPP, alles is getest met de onderstaande versie, zorg dat je deze versie of nieuwer heb geïnstalleerd en dat oude versie zijn verwijderd.

image-1600615612510.png

Stap2, welke php wordt gebruikt?

Om dit te controleren maken we een nieuwe file test.php en zetten deze in de web directory van het Yii project. In opgave 1 van de lessen, heet het project world dus we plaatsen de file test.php in de directory world/web.

Meestal is het path dus voluit c:\XAMPP\htdocs\world\web, maar dit kan per installatie verschillen.

In de file test.php komt het volgende te staan:

<?php
phpinfo();
?>

Start nu je yii server op (php yii serve).

In de browser ga je naar http://localhost:8080/test.php

Je ziet nu alle instellingen van de PHP server.

image-1600616185913.png

De geel gemarkeerde dingen zijn belangrijk. De eerste laat zien dat PDO is geïnstalleerd:

"--with-pdo-oci=c:\php-snap-build\deps_aux\oracle\x64\instantclient_12_1\sdk,shared"

De tweede laat zien welke PHP wordt gebruikt.

Loaded Configuration File   C:\xampp\php\php.ini 

Ziet dit er anders uit dan heb je mogelijk een andere PHP versie nog geïnstalleerd of die heb je geïnstalleerd gehad. Haal deze weg of de-installeer deze.

Stap 3, path

Ga naat je cmd box en type path.

Zoek in het de output van dit commando naar:

C:\xampp\php

Lastig zoeken? Kopieer de hele output naar notepad en gebruik de zoekfunctie van notepad en zoek naar php. Contoleer ook of er niet twee maal een path naar php bestaat (php komt als het goed is precies één keer voor).

Klopt het path niet dan kan je dat als volgt aanpassen.

 1. ga naar control panel
 2. zoek (rechtsbovenin) naar environment

  image-1600616724024.png

 3. Klik op "Edit the system environment variables"
 4. Klik op knop "Environment Variables"

  image-1600617058469.png

 5. Je hebt nu twee schermen (boven en onder). Zoek waar je path staat en pas het aan.
 6. Had je geen path? Maak dan een nieuwe entry in de system variables (onderste gedeelte van het scherm).

Je moet nu herstarten of uitloggen/opnieuw aanloggen.

Controleer dan opnieuw in een cmd box met het commande path het path goed staat.

--

XAMPP opstarten of afsluiten geeft foutmelding

Bij het afsluiten van XAMPP krijg je een foutmelding die zegt dat het bestand xampp-control.ini niet kan worden overschreven.

Je kunt dit verhelpen door de inhoud van deze file eerst te kopiëren, dan de file weg te gooien en daarna een nieuwe xampp-control.ini aan te maken. Zet daarin de originele inhoud, die je hebt gekopieerd terug.

De CRUD en Model page werkt niet

Je gaar naar http://localhost:8080/gii en er gebeurt niets.

Heb je de urlManager in web.php goed geconfigureerd (zie uitleg in les1)?

Gii werkt niet

Als je gii oproept dan zie je de Yii home page.

Check config/web.php is op regel 47 is dit stukje uncommented?

--

I put this in the page content for our homepage rather than in the custom HTML header where you'd only want: