Skip to main content

Login via DB

Maak een  database tabel

CREATE TABLE `tbl_user` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `username` varchar(128) NOT NULL,
 `password` varchar(128) NOT NULL,
 `authKey` varchar(200) DEFAULT NULL,
 `role` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

ALTER TABLE `tbl_user`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD UNIQUE KEY `username` (`username`);
 
ALTER TABLE `tbl_user`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
COMMIT;

Create CRUD voor tbl_user

image-1617048375766.png     

image-1617048411848.png

app\models\TblUser
app\models\TblUserSearch
app\controllers\TblUserController

Pas actionCreate voor TblUserController aan

public function actionCreate()
{
  $model = new tblUser();

  if ($model->load(Yii::$app->request->post()) ) {
    $model->password=sha1($model->password);
    $model->authKey=md5(openssl_random_pseudo_bytes(40));
    if ($model->save() ) {
      return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
    }
  }

  return $this->render('create', [
    'model' => $model,
  ]);
}

Dit zorgt ervoor dat er

 • een hash wordt gegenereerd als er een nieuwe user wordt aangemaakt
 • het password wordt gehashed

Pas model User.php aan

<?php

namespace app\models;

class User extends \yii\db\ActiveRecord implements \yii\web\IdentityInterface
{
  public static function tableName()
  {
    return 'tbl_user';
  }

  public function rules()
  {
    return [
      [['username', 'password', 'email'], 'required'],
      [['username', 'password', 'email'], 'string', 'max' => 128],
      [['role'], 'string', 'max' => 20],
    ];
  }

  public function attributeLabels()
  {
    return [
      'id' => 'ID',
      'username' => 'Username',
      'password' => 'Password',
      'role' => 'Role',
      'email' => 'Email',
    ];
  }

  public static function findIdentity($id)
  {
    return static::findOne($id);
  }

  public static function findIdentityByAccessToken($token, $type = null)
  {
    return static::findOne(['access_token' => $token]);
  }

  public static function findByUsername($username)
  {
    return static::findOne(['username' => $username]);
  }


  public function getId()
  {
    return $this->id;
  }

  public function getAuthKey()
  {
    return $this->authKey;
  }


  public function validateAuthKey($authKey)
  {
    return $this->authKey === $authKey;
  }

 
  public function validatePassword($password)
  {
    return $this->password === sha1($password);
  }
}

Users aanmaken met CRUD tbl_user

Let op:

Get role

Yii::$app->user->identity->role

ToDo

User can change  his password

-> new form and access based on Yii:$app->user->identity->username