Skip to main content

Overzicht van URL naar view met 1:M relatie

Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste onderdelen hoe je van een URL via de controller en model de juisten informatie in de view plaatst.

 

  1. Dit is de URL die de gebruiker invoert. Via de routing worden twee items uit de URL gehaald: (a) country en (b) overzicht. Item (a) is de controller-naam en item (b) is functie-naam (methodenaam). De controller zelf  is te vinden in de file controllers/Country.php deze file-naam komt ook overeen met de item (a).

  2. In de methode actionOverzicht, waarvan de naam dus uit item (b) van de URL komt, wordt een $country object gemaakt. Dit object is verbonden met de methode Country en deze is weer beschreven in de models/Country.php en wijst vanuit daar naar de juiste database tabel.

  3. Vanuit de controller wordt er verwezen naar het model. In het model is beschreven waar de data werkelijk kan worden gevonden. In de methode tableNaam() wordt beschreven in welke tabel de informatie staat. In de methodes getCapital en getCountrylanguages wordt beschreven hoe een andere tabel is gekoppeld aan deze country tabel.

  4. In de view kunnen we het object $country dat is gemaakt in de controller gebruiken om gegevens uit de tabel af te drukken. Via de methodes getCapital en getCountrylanguages kunnen gegevens uit de andere tabellen die zijn gekoppeld aan $country ook worden afgedrukt. Afhankelijk van de soort relatie 1:1 of 1:N krijg je een waarde of een array met waardes terug.

  5. De view maakt (rendert) de hele pagina en stuurt deze in zijn geheel naar de browser.

Opmerking: Een methode (NL) of method (EN) is een functie in een class. Zodra je leest public function Abc() { dan is Abs eigenlijk een methode.

Toelichting Stap 3a

public function getRelatie() {
    return $this->hasMany(Relatie::className(), ['key.relatie' => 'key.thismodel']); 
}