Skip to main content

Opdrachten

Les 1, opdracht 1

 1. Bespreek met elkaar wat een framework is en probeer een omschrijving te maken.

 2. Bespreek met elkaar waarom jij een framework zou willen leren gebruiken?

 3. Welke (PHP) frameworks ken je?


Les 1, opdracht 2

Als jij een framework kiest om te leren, wat is dan belangrijk voor jou? Zet de volgende punten op volgorde van belangrijkheid (van meest belangrijk naar minder).

 • Veel over te vinden (tutorials e.d.).

 • Veel plugins voor beschikbaar.

 • Wordt actief onderhouden, veel updates dus.

 • Is makkelijk te leren, kun je makkelijk je examen mee halen.

 • Kun je snel iets mee maken/ontwikkelen.

 • Heeft heel veel mogelijkheden.

 • Genereert automatisch code, die je dan kan aanpassen.

 • Heeft veel ‘straight out of the box’, sorteren, selecteren, login, menu, etc.

 • Is hip/modern/cool.


Huiswerk, les 1

 1. Lees de Yii inleiding
 2. Volg les 1 tot en met "Create New Yii project",

Je hebt dan dus XAMPP draiaen, Composer geïnstalleerd en een nieuw Yii project gemaakt.