Skip to main content

7, en nu koffie!

In deze les gaan we alles wat we tot nu toe hebben geleerd herhalen. We bouwen een nieuwe applicatie.

In de volgende les gaan we nieuwe dingen leren met deze applicatie.

Wat gaan we maken?

We gaan een applicatie maken waarin medewerkers van een coffee-to-go een bestelling kunnen opnemen. De medewerker neemt een bestelling op, vraagt de naam van de klant. De bestelling krijgt een status besteld.

De bestelling wordt klaar gemaakt en de barista (koffiemaker) zet de status van de bestelling op klaar. De medewerker ziet dat zijn bestelling klaar is, roept de naam van de klant en rekent af. De status wordt op geleverd gezet.

Opdracht 1

Opdracht 1

Maak de coffee database met de drie tabellen, menu, medewerker en bestelling. Maak voor elke tabel een CRUD.

 

Volg de stappen hieronder om dit uit te voeren.


In stap 1 maak je een nieuwe database

In stap 2-6 maak je een nieuw Yii project aan. De uitgebreide instructie met voorbeelden kan je vinden in les 1.

 

In stap 7-12 maken we de tabellen en de CRUD pagina's.

 

Voer stap 1 tot en met 13 uit.

 

Stap 1, maak een database coffee.

Stap 2, maak een nieuw Yii project coffee. Gebruik de onderstaande regel voor in de Terminal.

Let op dat je <naam van de map hier!!> vervangt voor de naam van dit project

composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic <naam van de map hier!!>

Stap 3, pas de database configuratie file in de Yii aan en laat deze verwijzen naar de coffee database.

Stap 4, pas de web.php in de Yii config aan en zet smart routing aan (uncomment het gedeelte bij 'urlManager').

Stap 5, maak de file functions.php met daarin de functies dd() en d(). Dit is beschreven in les 1.

Stap 6, roep functions.php aan vanuit de web.php configuratie file. Ook dit staat in les 1 beschreven.

Stap 7, maak een tabel medewerker.

image-1616594908052.png

Stap 8, Genereer het model en de CRUD voor medewerkers en zet de volgende namen in de database.

image-1616594707813.png

Stap 9, maak een tabel menu.

image-1616595011664.png

Stap 10, Genereer het model en de CRUD voor menu en zet de volgende namen en prijzen in de database.

image-1616594739223.png

Stap 11, Maak een tabel bestelling

image-1616595477669.png

Stap 12, Genereer het model en de CRUD voor bestelling. (er hoeft geen data in de database gezet te worden voor Bestelling)

We hebben nu een tweede standaard Yii applicatie en we gaan nu aanpassingen maken in het invoerformulier 'Create Bestelling'.

Als we nu een nieuwe bestelling maken dan zien we het volgende scherm:

image-1616595571596.png

Stap 13, timestamp halen we weg, want die wordt automatisch ingevoerd (default). Die hoeven we dus niet in te voeren. Open de _form.php in de view van bestelling en haal de timestamp regel er uit.

(als id er ook nog in staat dan kun je deze ook verwijderen uit het formulier)

Opdracht 2

ERD (Database Model)

(optioneel alleen als je nog examen KT1 moet doen).

Opdracht 2

Maak de coffee database met de drie tabellen, menu, medewerker en bestelling een ERD met behulp van Lucichart.

We zijn nu klaar en gaan in de volgende les onze eigen drop down menu's maken.

--